โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพโรงเรียนของเราด้วยสีไม้ ทิกเกอร์ : เด็กๆกำลังเคารพธงชาติที่สนามใหญ่
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพโรงเรียนของเราด้วยสีไม้ เตเต้ : ที่โรงเรียนมีธงชาติไทยเด็กๆต้องไปเข้าแถว เพื่อเคารพธงชาติ
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพโรงเรียนของเราด้วยสีไม้ ข้าวปั้น : ข้าวปั้นเล่นสนามกับเพื่อนๆ
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพโรงเรียนของเราด้วยสีน้ำ ปริ๊นเซส : หนูเดินเข้ามาโรงเรียนเจอดอกไม้กำลังมีดอกสีชมพู

ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ฟุกและปลายฝันเล่นต่อโรงเรียนของเราตามแบบ
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการต่อโรงเรียนของเราตามแบบของฟุก
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการต่อโรงเรียนของเราตามแบบของปลายฝัน
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะและวาดภาพต่อเติมโรงเรียนของเราด้วยสีน้ำปัณปัณ : คุณพ่อขับรถมาส่งที่โรงเรียนตอนเช้า

ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 สร้างภาพด้วยไม้จิ้มโรงเรียนของเรา ไนน์ : โรงเรียนกุ๊กไก่มีห้องเรียนหลายห้อง
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ฟุก : ตอนวันเปิดเทอมมีเพื่อนๆเยอะ
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ชินต่อบล็อกเป็นของเล่นจรวด
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการต่อบล็อกเป็นจรวดของเล่นของชิน

ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 จีจี้วาดภาพการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนด้วยสีน้ำ บนกระดาษแผ่นใหญ่
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ด้วยสีน้ำบนกระดาษแผ่นใหญ่ของจีจี้
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสีน้ำสถานที่ใกล้โรงเรียน ต้นน้ำ : โรงพยาบาลมีคุณหมอและผู้ป่วยุ
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะต่อเติมอาชีพที่ฉันชอบ นาโน:นาโนกับอันน์ไปหาคุณพยาบาลที่โรงพยาบาล เทพธารินทร์์

ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 สร้างภาพด้วยไม้จิ้มฟันอาชีพที่ฉันชอบ อันน์ :โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เลขที่3810พระราม4เขตคลองเตย
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะต่อเติมอาชีพที่ฉันชอบ ยูโด : คนขับเรือทำให้ปลากระโดดเล่น
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะต่อเติมอาชีพที่ฉันชอบ ปริญญ์ : คนสร้างบ้านให้เจ้าห่านและบ้านคน
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพโรงเรียนของเราด้วยสีน้ำ ปอร์โต้ : ตอนกลางวันแดดร้อนเด็กๆหลบใต้ต้นไม้

ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพโรงเรียนของเราด้วยสีไม้ ปรานต์ : ที่โรงเรียนฝนตกมีต้นไม้ขึ้น 3 ต้น
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 สร้างภาพด้วยไม้จิ้มฟันอาชีพที่ฉันชอบ บีม : หนูเห็นฟ้าผ่าที่โรงเรียน
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำตามใจชอบของคิวปิด
ผลงานของเด็กหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นสไลด์เดอร์ของคูน

BACK TO TOP