โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นั่งฟังพี่ๆที่มาจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์เล่นดนตรีไทยและรำไทยให้เด็กได้ดู
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทยที่มีคุณครูคอยแนะนำและตอบคำถามของเด็กเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรี
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และได้ทดลองตีระนาดทำเสียงสูง และเสียงต่ำได้รู้ว่าระนาดทำด้วยไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้เข้าร่วมรำไทยร่วมกับเพื่อนๆและพี่ๆนางรำอย่างสวยงาม

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กมีส่วนร่วมรำไทยกับพี่ๆและน้องกันอย่างสนุกสนาน
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กสนุกสนานและทดลองใส่หมวก กางร่ม โดยมีเพื่อนบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลให้และร่วมพูดคุยถึงวัสดุที่ใช้
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้สำรวจวัสดุที่เป็นผ้าไทยที่มีลวดลายต่างๆสัมผัสและร่วมสนทนาถามคำถามสิ่งที่สงสัยกับวิทยากรประจำฐาน
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นเดินกะลาที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจพืชผักชนิดต่างๆฝึกอ่านคำตามป้ายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างรูปร่างและขนาด
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจผลไม้สังเกตความแตกต่างของรูปร่างลักษณะเมล็ดและได้ชิมบอกรสชาติได้ เช่น แตงโมหวาน และมะม่วงดิบเปรี้ยว
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจสัมผัสบอกความรู้สึกและเรียนรู้ขั้นตอนในการทำไอติมโบราณและได้ชิมบอกรสชาติ
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมพูดคุยถึงสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับการทำไอติมปั่น รวมถึงวัสดุที่ใช้ทำและได้ทดลองเขย่า

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หลังจากที่ได้ทดลองทำไอติมปั่นและ เด็กๆได้ชิมรสชาติ ของไอติมปั่นกันอย่างเอร็ดอร่อย
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้ตำส้มตำด้วยตนเองและใส่เครื่องปรุงตามใจชอบบอกส่วนผสมที่ใส่ลงไปได้ เช่น มีเส้นมะละกอ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะนาว กระเทียม น้ำตาลปิ๊ป เป็นต้น
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กมีส่วนร่วมในการตำส้มตำและร่วมชิมกันอย่างเอร็ดอร่อย
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หลังจากนั้นได้ชิมฝีมือตนเองและบอกรสชาติได้พร้อมได้เรียนรู้ว่าภาชนะที่ใช้บรรจุส้มตำเป็นกระทงใบตองที่ได้มาจากวัสดุธรรมชาติ

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ร่วมกันถ่ายภาพหลังจากเข้าชมตามฐานต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกิจกรรมและได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ปกครองและเพื่อนๆ เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558

BACK TO TOP