โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและการรักษาฟันที่ถูกวิธีให้กับเด็กๆ
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทิกเกอร์เป็นตัวแทนออกไปทดลองแปรงฟันให้ไดโนเสาร์เพื่อเรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ปริ๊นเซสออกมาสาธิตวิธีการขัดฟันด้วยไหมขัดฟันให้เพื่อนๆดูและสามารถทำได้อย่างถูกวิธี
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ทดลองส่องดูฟันของเพื่อน โดยใช้กระจกส่องฟัน

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฟุกอาสาเล่น x-ray โดยใส่เสื้อป้องกันแสงและ ถ่ายรูปฟันให้เพื่อนๆดู
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 พิชญ์ได้ทดลองการ x-ray ฟัน โดยใช้อุปกรณ์จริงให้เพื่อนๆดู
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ชมห้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือของคุณหมอและสังเกตเครื่องหมายที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจห้องฆ่าเชื้อโรคก่อนนำอุปกรณ์เครื่องมือมาผ่านการอบฆ่าเชื้อ และให้เพื่อนสังเกตที่กล่องว่ากล่องที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างไร

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อันน์อาสาขึ้นเตียงตรวจฟันและให้เพื่อนๆดูฟันโดยเปิดไฟส่องให้เห็นฟันอย่างชัดเจนและสำรวจเรียนรู้อุปกรณ์
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โอ้ได้ทดลองนอนเตียงตรวจฟัน ในห้องตรวจฟัน สำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันตแพทย์ใช้และได้ทดลองใช้กันอย่างสนุกสนาน
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทำกิจกรรมหลังเข้าชมตามห้องต่างๆเสร็จแล้วโดยมีพี่ๆวิทยากรมอบรางวัลแก่เด็กๆทุกคนอย่างทั่วถึง
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หลังทำกิจกรรมมีแบบทดสอบให้เด็กๆได้ทำ พร้อมกับแจกรางวัลให้กับเด็กๆ

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆมอบของเพื่อขอบคุณพี่ๆวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาฟันอย่างถูกวิธีและได้เข้าชมเรียนรู้อุปกรณ์เครื่องมือของคุณหมออย่างทั่วถึง
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมถ่ายรูปกับพี่ฟันอย่างพร้อมเพรียงหลังเข้าชมภายในคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฏาคมพ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ครูและเด็กๆร่วมถ่ายภาพกับหุ่นฟัน ณ คลินิกทันตกรรม อัศวานันท์ ไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

BACK TO TOP