โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าฐานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเล่นเกมค้นหาไข่เต่า
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กเล่นเกมค้นหาไข่เต่าจากกองทราย
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และนำลูกเต่าปล่อยสู่ทะเล
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นจำลองการปล่อยเต่าลงสู่ทะเล

กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจใยไหมที่เป็นผลิตภัณฑ์นำมาถักทอเป็นเสื้อผ้าไทยในโครงการผ้าไทย
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองทอผ้า
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจและทดลองเล่นการทอผ้าจากกี่ทอจำลอง
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจผ้าไทยและนำผ้าไทยมาทดลองใส่

กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้ผ้าไทยว่ามีหลากหลายรูปแบบและได้ทดลองใส่
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จับคู่ภาพเหมือนและเรียงลำดับครอบครัวพระราชินี
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจและทดลองเล่นผลิตภัณฑ์จากโคงการศูนย์ศิลปาชีพ
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กสำรวจ สัมผัส เครื่องจักสานและนำมาทดลองใส่เล่นกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าฐานตกแต่งกรอบรูปพระราชินีของฉัน
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมกันตกแต่งกรอบรูปพระราชินี
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจสืบค้นเรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ประดิษฐ์ต้นไม้จำลอง

กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าฐานช่วยกันปลูกป่าเพื่อปลูกฝังและเรียนรู้การรักษาผืนป่า
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และนำต้นไม้ไปติดบนภูเขา ในโครงการปลูกป่า
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าฐานวาดภาพพระราชินีของฉันด้วยสีน้ำ
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมสำรวจเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีครูคอยช่วยอธิบายให้เด็กได้เข้าใจมากขึ้น

กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจพวงมาลัยจากดอกมะลิเปรียบเทียบน้ำหนักของพวงมาลัยพวงใหญ่และพวงเล็ก
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กสำรวจฐานดอกไม้ สัญญลักษณ์วันแม่ สัมผัสและดมกลิ่นดอกมะลิ
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ถ่ายรูปร่วมกันหลังเข้าชมนิทรรศการเสร็จแล้ว
กิจกรรมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นักข่าวมาถ่ายทำเด็กๆที่ได้ร่วมกันท่องคำขวัญวันแม่ ประจำปี 2558

BACK TO TOP