โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพยีราฟด้วยฝาขวดพลาสติก ของทิกเกอร์
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพเป็ดน้อยตามแบบด้วยพลาสติกสร้างสรรค์ของปรานต์
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยกระดาษสีและหลอดพลาสติกของบีม
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยกระดาษสีและหลอดพลาสติกของจีจี้

ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะต่อเติมภาพสิ่งมีชีวิตด้วยสีน้ำ เตเต้ : ปลาอยู่ในน้ำก็ต้องการอาหาร เช่น ต้นหร่าย
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะต่อเติมภาพสิ่งมีชีวิตด้วยกิ่งไม้ใบไม้และเมล็ดพืช ปรื๊นเซส : ดอกไม้เริ่มบานเพราะมีแสงแดดน้ำปุ๋ยทำให้โต
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะต่อเติมสัตว์ที่ฉันชอบ ชิน : แมวน้ำมาหากิน
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสิ่งมีชีวิตด้วยสีน้ำ ไนน์ : ปลามีชีวิตได้เพราะมันกินสัตว์เล็กๆและสาหร่าย มีไข่ มีลูกได้

ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพต่อเติมด้วยสีน้ำ ปริญญ์ : หนูเป็นพี่ของน้องปุณหนูเป็นเด็กผู้หญิงเดินได้
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพต่อเติมสิ่งมีชีวิตด้วยสีน้ำ ปอร์โต้ : ไดโนเสาร์เป็นพันธุ์กินพืชและกินเนื้อ มันจึงดุร้าย
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะต่อเติมสิ่งมีชีวิตตามใจชอบ อันน์ : ดอกทานตะวันบานแล้วผีเสื้อมาดูดน้ำหวานกิน
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสีน้ำ สิ่งไม่มีชีวิต ปลายฝัน: มีรถวิ่งไปบนถนนผ่านทุ่งนาในตอนเช้าเพื่อไปทำงาน

ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ต้นน้ำประดิษฐ์หุ่นคนด้วยเศษวัสดุต่างๆที่เลือกเอง
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์หุ่นแม่หญิงของต้นน้ำ ด้วยเศษวัสดุต่างๆที่เลือกเอง
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ฟุกประดิษฐ์คนด้วยวัสดุที่เลือกเอง
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์คนด้วยวัสดุที่เลือกเองของฟุก : คนกำลังมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ

ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ยูโดต่อหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยวัสดุต่างๆที่เลือกเอง
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการต่อหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยวัสดุต่างๆของยูโด
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 นาโนต่อตุ๊กตาด้วยวัสดุต่างๆที่เลือกเอง
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการต่อตุ๊กตาด้วยวัสดุต่างๆของนาโน

ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ไนน์ต่อจรวจด้วยวัสดุต่างๆที่เลือกเอง
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการต่อจรวจด้วยวัสดุต่างๆของไนน์
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ปัณปัณประดิษฐ์ต้นไม้ด้วยแกนทิชชู่
ผลงานของเด็กหน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ต้นไม้ด้วยแกนทิชชู่ที่เลือกเองของปัณปัณ

BACK TO TOP