โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำสื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ช่วยกันแยกประเภทอะไรเป็นสิ่งมีชีวิต อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตพร้อมบอกชื่อและนับจำนวน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สืบค้นหาความหมายสิ่งมีชีวิตคืออะไร
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สืบค้นสิ่งมีชีวิตจากหนังสือ

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมกันสรุปสิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้าง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ออกมา Check list สิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้าง หรือทำอะไรไม่ได้บ้าง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการดูดน้ำของต้นไม้ ต้นพืชที่รู้จัก สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมทดลองการดูดซึมของพืช ต้นไม้มีชีวิตต้องการน้ำจากทางราก โดยนำสีหยดลงในแก้วหรือในขวดและใส่ต้นไม้ลงไปให้เด็กสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจเมล็ดเพิ่มเติมจากสิ่งที่รู้จัก สัมผัสเปรียบเทียบบอกความรู้สึก
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หลังการทดลองเด็กได้มาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและร่วมพูดคุยก่อนการทดลองและหลังการทดลองเปรียบเทียบกัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจเปรียบเทียบความแตกต่างผลและเมล็ดของแต่ละชนิด
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สังเกตการผ่าผลไม้ตามยาวและตามขวาง

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เลือกเมล็ดมาทดลองปลูกลงในภาชนะที่ใช้ดินเรียนรู้ปริมาณและจำนวน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ได้เล่นบทบาทสมมติการซื้อ-ขาย ผักและผลไม้กันอย่างสนุกสนาน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้หน้ากากสัตว์ต่างๆและฟังสัญณาณจากคุณครู เรียนรู้จังหวะการเดินและหยุดเปลี่ยนทิศทาง ซ้าย ขวา
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมเล่นแยกประเภทของสัตว์

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เลือกหยิบหุ่นจำลองของสัตว์ที่ชอบนำไปแยกประเภทตามป้ายที่กำหนดให้และฝึกอ่านคำของประเภทนั้นๆ
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สังเกตพฤติกรรมของสุนัขอย่างใกล้ชิดและทดลองเป็นคนเลี้ยงบ้าง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ทดลองนำเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆทดลองต้ม และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่ต้ม

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อาหารที่สำรวจมาผ่านกระบวนการความร้อนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและได้รู้ว่าเนื้อสัตว์ให้โปรตีนอยู่ในหมู่ที่1
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สังเกตลักษณะของเนื้อสัตว์ หลังจากต้มสุกแล้วเด็กๆได้ชิมรสชาติ บอกความรู้สึกว่าอาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่เหมือนกัน-ต่างกันอย่างไร
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฟังเสียงจากวิทยุเทปและใช้หูฟัง เรียนรู้การเปิด ปิด การใช้ปุ่มเปิดเสียงเบาและเปิดเสียงดัง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกิจกรรมฐานการฟังเสียง ฟังเสียงดนตรี เคาะ เป่า ตี ทำให้เกิดเสียง และเคาะเสียงของขวดน้ำต่างระดับ

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ปัณปัณมาเล่าเรื่องของตัวเองว่าอยู่ในท้องคุณแม่นาน 9 เดือน โดยนับจำนวนจากนิ้วมือแล้วให้เพื่อนๆทำตาม
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำภาพถ่ายเมื่อครั้งยังเป็นเด็กมาเล่าให้เพื่อนๆฟังและให้เพื่อนดูภาพของแต่ละคน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั่งน้ำหนักโดยให้เพื่อนๆดูตัวเลขและบอกให้ไปบันทึกข้อมูลของตนเองและผลัดกันขึ้นชั่ง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมบันทึกน้ำหนักบนตารางเปรียบเทียบน้ำหนักแรกเกิดกับน้ำหนักปัจจุบันว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโลกรัม

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มวัดส่วนสูงโดยให้เพื่อนอ่านตัวเลขจากที่วัดได้ให้เพื่อนไปบันทึกข้อมูลของตนเอง
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมติการเป็นบุคคลในครอบครัวและฝึกเรียกชื่อตามลำดับความสัมพันธ์
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเล่าเรื่องเมื่อฉันยังเด็กพูดถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อใบหน้าอารมณ์ต่างๆ

หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมสนุกกับการเคลื่อนไหวเต้นประกอบเพลงส่วนประกอบของร่างกาย
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ใช้กล้องดิจิตอลบันทึกภาพเพื่อนๆทำอารมณ์และท่าทางต่างๆกัน
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันเปรียบเทียบตัวเลขกันและนำไปหนีบกับเชือกฝึกการใช้ตัวหนีบเพื่อยึดติด
หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ร่วมจำลองแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จากบล็อกกันอย่างสนุกสนาน

BACK TO TOP