โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจกระทงที่ทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ขนมปัง ชานอ้อย โคนไอศกรีม กาบมะพร้าว เป็นต้น
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกต สำรวจ สัมผัส กระทงชนิดต่างๆเรียนรู้วัสดุธรรมชาติที่นำมาทำกระทง
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมรำวงลอยกระทงกับเพื่อนๆอย่างสวยงาม
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมรำวงกับเพื่อนๆในวันลอยกระทง

กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณธนิกา รุ่งธนเกียรติ คุณแม่ของด.ช.ณัฎฐพัชร์(ชิน)มาช่วยสอนเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงให้กับเด็กๆ
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณแม่พิชญ์นำกระทงที่ทำมาจากเปลือกข้าวโพดมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และสัมผัสวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจวัสดุจากธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์กระทง
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณแม่ออมกำลังสอนเด็กๆพับใบตองเป็นกลีบกระทงและ คุรแม่พรีมกำลังช่วยฝึกจัดดอกไม้ใส่กระทง

กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณนันทวัน ลอออรรถพงศ์ คุณแม่ของด.ช.สกลพัฒน์(ข้าวปั้น) เข้ามาช่วยสอนวิธีการพับกลีบกระทงและตกแต่งกระทงร่วมกับเด็กๆ
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 แบงค์ฝึกพับใบตองเป็นกลีบกระทงและนำมาจัดเรียงเป็นกระทง
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณวิภาพร กิติสิน คุณแม่ของด.ญ.ธทัย(จีจี้) เข้ามาช่วยสอนวิธีการพับกลีบกระทงและตกแต่งกระทงร่วมกับเด็กๆ
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณธีรศักดิ์ เรืองสิริวุฒิ คุณพ่อของด.ช.ปัณณวิชญ์ (ปัณปัณ)และคุณสิรินยา ศรีหฤทัยกุล คุณแม่ของด.ช.นรภัทร(ต้นน้ำ) เข้ามาช่วยสอนวิธีการพับกลีบกระทงและตกแต่งกระทงร่วมกับเด็กๆ

กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ถ่ายรูปกับผลงานการประดิษฐ์กระทงของตนเองร่วมกับเพื่อนๆ
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำกระทงที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วไปทดลองลอยที่สระน้ำจำลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทงของตัวเองและของเพื่อนๆ
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ถ่ายรูปกับผลงานการประดิษฐ์กระทงของตนเองร่วมกับเพื่อนๆ
กิจกรรม นิทรรศการลอยกระทง  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เตรียมกระทงที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วมาทดลองลอยในสระจำลอง

BACK TO TOP