โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำเศษวัสดุและของเล่นที่ทำด้วยวัสดุต่างๆมาเล่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของวัสดุจากหนังสือพจนานุกรมพร้อมบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ปอร์โต้และปัณปัณนำวัสดุมาชั่งเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างแกนกระดาษทิชชูกับขวดเปล่ายาคูลล์
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กออกมาสรุปถึงวัสดุชนิดต่างๆ มีอะไรบ้างและบอกคุณสมบัติว่าเป็นอย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สืบค้นหาความหมายของคำว่าวัสดุจากพจนานุกรมจากนั้นบันทึกความหมายลงในกระดาษ
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้สืบค้นวัสดุต่างๆ จากหนังสือแต่ละประเภท
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้กระดาษเป็นสื่อนำมาต่อเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและฝึกความร่วมมือในการยืนบนกระดาษแผ่นเดียว

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจวัสดุที่สามารถกันน้ำที่ทำด้วยพลาสติก เช่น ร่มและเสื้อกันฝนเรียนรู้วิธีการใช้และคุณสมบัติของวัสดุ
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้ดี เช่น เสื้อกันฝน ร่ม และพลาสติกและทดลองฉีดน้ำบอกความแตกต่างของวัสดุแต่ละชนิด
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จัดเตรียมใส่ชุดที่ทำด้วยกระดาษที่กลุ่มเด็กๆช่วยกันคิดและทำร่วมกับครูเพื่อนำไปทดลองฉีดน้ำใส่และสังเกตผลที่จะเกิดขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมติอยู่ในฝนกันอย่างสนุกสนาน เด็กได้ใส่ชุดกันฝน กางร่ม ทดลองฉีดน้ำใส่และบอกถึงคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถกันน้ำได้

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเด็กๆทำการทดลองฉีดน้ำใส่วัสดุที่เป็นพลาสติกและกระดาษและได้คำตอบหลังการทดลอง
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองการซึมซับน้ำ โดยใช้วัสดุต่างๆนำมาทดลองและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวัสดุใดบ้างที่ซึมซับน้ำได้มาก – น้อยต่างกัน
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจวัสดุหลายๆชนิดก่อนจะทำการทดลองการซึมซับน้ำของวัสดุและทำการทดลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและได้คำตอบจากการทดลองคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ได้ทดลองการซึมซับน้ำโดยเลือกใช้วัสดุต่างๆ นำมาทดลองและสังเกตบอกความแตกต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นำดินน้ำมันมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ และให้เด็กๆ คาดคะเนก่อนการลอยว่าจะเป็นอย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทำการทดลองโดยใช้วัสดุที่คาดคะเนไว้และสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ทดลองไปลอยกับน้ำ เมื่อลอยไม่ได้ก็นำมาแก้ไขหาวิธีที่จะทำให้เรือลอยน้ำให้ได้
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากนั้นนำไปชั่งดูน้ำหนักก่อนปั้นเรือ

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ได้นำดินน้ำมันมาแผ่ให้เป็นเรือ ให้ลอยอยู่ในน้ำได้และนำคลิปมาวางใส่จนกระทั่งเรือจมและนับจำนวนว่าบรรทุกได้มากน้อยเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆ
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สุดท้ายมาทดลองกันว่าเรือของใครจะบรรทุกลวดเสียบได้มากกว่ากันมีบางลำบรรทุกได้เยอะบางลำบรรทุกได้น้อยกว่าและค่อยๆจมลงไป
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองวัสดุที่เป็นจุกก๊อกไม้และก้อนหิน เปรียบเทียบกันอะไรที่ลอยและอะไรที่จมน้ำ
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจวัสดุที่เป็ประเภทโลหะภายในห้องเรียนทดลองใช้แม่เหล็กสัมผัสกับโลหะนั้นๆได้เรียนรู้ว่าโลหะบางชนิดแม่เหล็กสามารถดูดติดขึ้นมา และแม่เหล็ก ไม่ดูดติดไม้กับพลาสติก

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สำรวจ สัมผัสและสังเกตถุงชนิดต่างๆเปรียบเทียบขนาดและความคงทนความแข็งแรง
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลให้มากขึ้นและนำมาเปรียบเทียบทดลองเคาะฟังเสียง วัสดุบางชนิดมีเสียงก้องกังวาน เช่นสแตนเลส เป็นต้น
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมฝึกพับถุงกระดาษและออกแบบลายและนำถุงไปทดลองใส่สิ่งของ และได้ทดลองชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับของเพื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เคลื่อนไหวตามสัญญาณที่คุณครูเคาะเดินตามช่องทางที่กำหนดและแก้ปัญหาการเดินทางในที่แคบโดยใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติคือใบตอง

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกันต่อกระดาษลังตามจินตนาการ
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการกัดสนิมออกจากวัสดุที่เป็นโลหะประเภทเหล็กโดยใช้น้ำอัดลมและน้ำเปล่า เพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนกัดสนิมออกจากโลหะได้และน้ำอัดลมมีประโยชน์และให้โทษอย่างไรแก่ตัวเราบ้าง
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการกัดสนม นำโลหะลงในน้ำเปล่าและน้ำอัดลมทิ้งไว้ระยะหนึ่งและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจวัสดุที่เป็นประเภทโลหะสแตนเลสจากห้องอาหารของโรงครัวทดลองเคาะฟังเสียงและเปรียบเทียบความแตกต่างของภาชนะแต่ละชิ้น

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กนำวัสดุที่เป็นโลหะในห้องมาสำรวจและทดลองเล่นกับแม่เหล็ก
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฝึกสานใบตองและนำมาตกแต่งต่อเติมตามใจชอบ
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฝึกห่อขนมโดยใช้ใบตอง
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฝึกการห่อใบตองและการใช้ไม้กลัดที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ

กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวัสดุ 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆฝึกเรียนรู้เรื่องค่าของเงินเหรียญสตางค์ฝึกการนับเพิ่มทีละ 1,2,5 และ10

BACK TO TOP