โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเล่นหุ่นกระบอกเรื่องของแม่กระต่ายตามหาลูกเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก โดยมีคำถามและพูดคุยสนทนาหลังจบเรื่องที่เล่น
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ดูภาพที่คุณแม่ตั้งท้อง ได้เห็นเมื่อเด็กยังเล็กว่าอยู่ในท้องคุณแม่มีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนที่จะคลอด
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติแม่กล่อมลูกและลูกท่องคำคล้องจองให้แม่ฟัง โดยสลับกันเป็นแม่ลูก
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้เล่นบทบาทสมมติการเป็นแม่ดูแลลูก

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพคุณแม่ของฉันด้วยสีไม้และเล่าเรื่องตามที่เรียนรู้
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้วาดภาพคุณแม่ของตนเอง เขียนชื่อกำกับว่าคุณแม่ชื่ออะไร
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่าเรื่องเกี่ยวกับวันแม่รวมทั้งธงตราประจำพระองค์และเรื่องราวจากหนังสือโดยมีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนำเสนอ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นำภาพคุณแม่ของตนมาเล่าให้เพี่อนๆฟังเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณแม่ทำให้กับตนเอง

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ต่อมานำใบสืบค้นมาเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณแม่ของฉันและสรุปสิ่งที่คุณแม่ชอบเหมือนกัน
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กนำใบสืบค้นเกี่ยวกับคุณแม่มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจธงตราประจำพระองค์และสังเกตสิ่งที่อยู่บนธงว่ามีสัญญลักษณ์อะไรบ้าง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมกันเขียนจำนวนวันในเดือนสิงหาคม 1-31และบันทึกว่าคุณแม่ของใครบ้างที่เกิดในเดือนสิงหาคม

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมกันประดิษฐ์บัตรอวยพรให้คุณแม่อย่างตั้งใจ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของตน
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ตกแต่งของที่ระลึกให้คุณแม่เป็นกล่องเอนกประสงค์ด้วยแกนทิชชู่ขนาดใหญ่ของทิกเกอร์
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติมอบของที่ระลึกให้คุณแม่ของตน

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกเป็นกระเป๋าด้วยกระดาษ รีไซเคิลและร้อยเชือกตามรูขึ้นลงได้ของปริญญ์
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบบัตรอวยพรให้คุณแม่ของเด็กๆ
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่เป็นกระเป๋าหิ้วด้วยกล่องวัสดุที่เลือกเองและตกแต่งติดปะด้วยกระดาษสีตามใจชอบของนาโน
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของแมท พรีม ชร ธาม โซนิก้า คะนิ้ง ใจกล้า ต้นกล้าและคูน

กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรให้คุณแม่ของอันน์ จีจี้ ปริ๊นเซสและไนน์
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรให้แม่ของข้าวปั้น ปรานต์ นาโน เตเต้และชิน
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กเขียนจ่าหน้าซองจดหมายถึงคุณแม่ของตน ด้วยตนเอง
กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กนำซองจดหมายใส่บัตรอวยพรไปฝากให้ไปรษณีย์ ช่วยส่งให้คุณแม่ของตน

BACK TO TOP