โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจสิ่งของที่ใช้ในการจัดสังฆทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สังเกตต้นเทียนที่จะนำมาตกแต่งก่อนนำไปถวาย
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฝึกการผูกมัดจัดชุดสังฆทานที่จะนำไปถวาย
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมติการถวายเทียนจำนำพรรษาและการถวายสังฆทาน

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการใส่บาตรและการไหว้พระสงฆ์ฝึกการปฎิบัติตนและการรอคอย
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลัดกันมาใส่บาตรและการไหว้พระสงฆ์เพื่อฝึกการปฎิบัติตนและการรอคอย
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นำต้นเทียนมาตกแต่งก่อนไปถวายจริง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ช่วยกันตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 พระคุณเจ้าได้นำเด็กๆเดินเวียนเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเดินเวียนเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเดินเวียนเทียนรอบๆอุโบสถอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเดินเวียนเทียนรอบๆอุโบสถอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากนั้นได้เข้าไปภายในโบสถ์เพื่อถวายเทียนพร้อมสังฆทานที่ได้จัดเตรียมไป
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 พระคุณเจ้าพระอาจารย์ชายกลางรับประเคนเทียนจำนำพรรษาของเด็กๆ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยตามศรัธาร่วมถวายแด่พระคุณเจ้าพระอาจารย์ชายกลาง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และร่วมกันถวายตามลำดับสามารถปฏิบัติตนได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ครูไก่ ผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมกิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ได้ถ่ายภาพร่วมกับพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชายกลาง ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘

BACK TO TOP