โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ โดยนั่งรถของทางสวนสัตว์ไป
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างนั่งรถชมสัตว์ในซาฟารีเวิลด์เด็กๆได้วาดภาพสัตว์ที่พบเจอตามใจชอบ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นั่งรถของซาฟารีเวิลด์ชมสวนสัตว์เปิดและร่วมบันทึกภาพด้วยการวาด
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้นั่งรถเข้าชมสวนสัตว์อย่างใกล้ชิด

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดู
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดินทางผ่านสถานที่ที่อยู่ของสัตว์ เด็กๆได้พบปะเห็นสัตว์ชนิดต่างๆู
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมาช่วยดูแลเด็กทำกิจกรรมด้วย
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนั่งเตรียมพร้อมรอชมการแสดง

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ชมการแสดงของลิงอุรังอุตัง
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ชมการแสดงของสิงโตทะเล
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เดินดูสัตว์และเห็นความเป็นอยู่ของสัตว์
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จากนั้นเดินดูสัตว์ชนิดต่างๆ ส่วนนี้เป็นสมเสร็จ

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ร่วมไปให้อาหารปลาคาร์ฟ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ร่วมไปให้อาหารปลาคาร์ฟกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้อาหารยีราฟและได้ไปป้อนอาหารยีราฟอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้รู้จักว่ายีราฟกินพืชเป็นอาหาร

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เมื่อให้อาหารเสร็จ ได้รู้จักการทำความสะอาดมือด้วยสบู่ก่อนเดินทางไปชมสัตว์อื่นๆต่อไป
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ไปดูปลา สังเกต การเคลื่อนไหว ความเป็นอยู่ของปลาที่อยู่ในตู้อย่างใกล้ชิด
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชมและสังเกตการเคลื่อนไหวของปลาที่อยู่ในตู้
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มีวิทยากรคอยช่วยนำทางไปชมการแสดงและอธิบายระหว่างพบเจอสัตว์ต่างๆ

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้จับคู่กับเพื่อนในการเดินชมสัตว์และมีผู้ปกครองคอยช่วยดูแลอยู่ใกล้ๆ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เดินทางกลับโรงเรียนหลังชมสัตว์ต่างๆในซาฟารีเวิลด์อย่างเป็นระเบียบ มีคุณครูกับผู้ปกครอง คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครอง ครู นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังเสร็จกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครอง ครู นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังเสร็จกิจกรรม

BACK TO TOP