โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก เตเต้: ในร้านรักษ์โลกมีกระเป๋าเงิน ถงุผ้า ตุ๊กตาผ้า อยู่ชั้นวางของสวยงามมากมาก
ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ฟุก : ฟุกเห็นสินค้ามากมาย
ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชิน: กระเป๋า
ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ต้นน้ำ : เห็นตุ๊กตาทำจากเศษผ้า รถม้าทำจากไม้ กระเป๋าทำ จากเศษผ้า สมุดทำจากกระดาษเหลือใช้

ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ปรานต์ : ไปร้านรักษ์โลกมีที่เก็บปากกาที่เก็บกระเบื้องหนังสือตุ๊กตา
ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก อันน์ :อันน์กับนาโนไปดูของวัสดุเหลือใช้
ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ข้าวปั้น: มีของเล่น ของใช้ทำด้วยวัสดุต่างๆที่อยู่ในร้าน
ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ปริ๊นเซส : หนูไปร้านรักษ์โลกที่มีรถม้าตุ๊กตา ซื้อกระเป๋า 120 บาท

ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก บีม: กระเป๋าถือทำจากยางรถยนต์บรรทุกด้วยรถม้า ทำจากเศษไม้
ผลงานของเด็ก วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนการทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ปริญญ์ : หมีทำจากผ้า โต๊ะทำจากถุงกาแฟ

BACK TO TOP