โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเข้าฟังการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวัสดุเหลือใช้ เช่น ถุงข้าวสารนำมาตัดเป็นกระเป๋าสะพาย และกระเป๋าหูหิ้ว เป็นต้น
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรสาธิตวิธีการแยกกระดาษออกจากฟอยล์กล่องนม
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรสาธิตวิธีการแยกกระดาษออกจากฟอยล์กล่องนม

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสำรวจ สัมผัส วัสดุชนิดต่างๆ และวาดภาพจากการ สังเกตของจริงตามที่เด็กๆสนใจ ณ ร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรอธิบายการสานจากเศษผ้า ณ ร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วิทยาการสาธิตการถักเศษผ้าให้เป็นแผ่นรองแก้ว หรือแผ่นรองอเนกประสงค์
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ณัฐกำลังสำรวจและบันทึกสิ่งที่สนใจด้วยการถ่ายภาพ

กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจราคาสินค้าและเปรียบเทียบราคาแพงกว่า ถูกกว่า
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆจากร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เก็บภาพประทับใจร่วมกับผู้ปกครอง และวิทยากรของร้านรักษ์โลก
กิจกรรมทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก (Scrap Shop) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ครูและเด็กๆได้ถ่ายรูปกับวิทยากร ณ ร้านรักษ์โลก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

BACK TO TOP