โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจสิ่งของรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สำรวจ สังเกตและนำภาพมาสังเกตเปรียบเทียบกับของจริง
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมช่วยกันประดิษฐ์ตกแต่งพานในห้องของตนเอง
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกันจัดพานไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสิ่งที่ใช้ในพิธีและเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้บรรจุสิ่งที่ใช้
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพตามสิ่งที่เรียนรู้ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กราบพระพุทธรูปตามลำดับของพิธีไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนห้องถือพาน นำพานมาไหว้คุณครูไก่

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นำพานไปไหว้คุณครูไก่และคุณครูไก่อวยพรให้เด็กๆ่
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ร่วมถ่ายภาพกับเด็กๆหลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู่
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ถ่ายภาพกับคุณครูไก่ไว้เป็นที่ระลึก จากกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558่
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และเด็กๆได้นำดอกไม้มาไหว้คุณครูของตน

BACK TO TOP