โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเดินแถวในการฝึกซ้อมหนีไฟภายในบริเวณโรงเรียน
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเดินแถวเข้ามารวมกลุ่มกันในจุดรวมพล
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณครูทำการตรวจเช็คชื่อจำนวนเด็กให้ครบตามจำนวน ที่มาเรียนของแต่ละห้องและนำไปรายงานให้กับผู้บริหาร
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ได้กล่าวขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและชื่นชมที่เด็กๆเข้ารับการฝึกการซ้อมดับเพลิงกันได้อย่างเรียบร้อย

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฟังพนักงานดับเพลิงอธิบายการทำงานของอุปกรณ์และให้ดู สัมผัสอุปกรณ์
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำผ้ามาใช้ในการทดลองเล่นบทบาทสมมติ ปิดจมูกและโบกเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นต้น
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เจ้าหน้าที่สอนวิธีการหมอบคลานในกรณีเกิดไฟไหม้โดยใช้ผ้าปิดจมูกในการหนีไฟเบื้องต้น
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้ดับเพลิงเพื่อเรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละชนิดทำด้วยวัสดุอะไรบ้าง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ทดลองใช้อุปกรณ์ของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กๆอยากรู้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองขึ้นกระเช้าหนีไฟและบอกความรู้สึกบอกวัสดุที่ใช้ทำได้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กสนุกสนานและตื่นเต้นที่ได้ขึ้นกระเช้า

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้ทดลองฉีดน้ำได้เรียนรู้เรื่องแรงดันของน้ำและการเปิดปิดวาวล์น้ำ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองฉีดน้ำ สังเกตแรงดันของน้ำ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้สำรวจบริเวณรอบๆรถดับเพลิงได้เรียนรู้เรื่องวัสดุที่ใช้ทำและได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง สำรวจอุปกรณ์ว่าทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง หลังเสร็จกิจกรรมได้ถ่ายรูปไว้ เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

BACK TO TOP