โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2558
ผู้ปกครองของน้องบันนี่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาให้ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในตัวเรา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2558
ผู้ปกครองของมะลิชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาสอนการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2558
ผู้ปกครองของพาริชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาสอนการทำเส้นสปาเก็ตตีแบบง่าย โดยเด็กๆได้นวดแป้ง ทำเส้นสปาเก็ตตีกันด้วยตนเองและชิมรส เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2558
ทพ.ปรัชญา ธราธร (หมอออย)และผู้ปกครองของซัมเมอร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดฟัน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

BACK TO TOP