โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ เปี่ยม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย ตัวเรา โดยมาสอนเด็กๆพิมพ์มือลงบนถุงกระดาษ วาดภาพต่อเติม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของอเล็กซ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย”น้ำ” โดยมาทำการทดลองการดูดซึมของน้ำ รวมทั้งนำก้อนหินใส่ไปในน้ำ น้ำก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ ช้างเบิ้ม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลรอบตัว โดยมาสอนเด็กๆทำสลัดผัก-ผลไม้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของเจนิศ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยมาทำไอศกรีมผลไม้ เด็กๆได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำจากของเหลวเป็นของแข็ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของธอธ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “น้ำ”ได้เข้ามาทำน้ำอัญชันใส่มะนาวและโซดา และสอนเด็กๆทำ ปลาวาฬ ทำตู้ปลา ทำปลาหมึก และแมงกะพรุน ตามใจชอบ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ โต้วเหมี่ยว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลรอบตัว โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับตัวภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ แคปซูล ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลรอบตัว โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับวิธีการจมูกและการรับรสชาติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของเจมส์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยทำกิจกรรมประกอบอาหาร “ปอเปี๊ยะเวียดนาม” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 คุณพ่อ คุณแม่ของวาริ คุณแม่ของโมกข์ และคุณแม่ของ บรูคลิน เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “ผัก ผลไม้” โดยนำผักและผลไม้มาชวนเด็กๆ คั้นน้ำด้วยเครื่องแยกกาก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของเสือใหญ่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยมาทำไอศกรีม ใช้น้ำแดง น้ำเขียว และน้ำผลไม้ รวมทั้งชงโอวัลตินกับเด็กๆแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของมะลิกับมายด์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยเข้ามาเล่นบทบาทสมมติเป็นแม่ค้าขายน้ำปั่นเด็กๆ ได้สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ ผลไม้ที่ใช้สำหรับปั่น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อน้ำปั่นมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของเฟธ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “น้ำ” โดยมาทำภูเขาไฟใต้น้ำและทดลองเรือดำน้ำ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของซัมเมอร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยมาให้ความรู้กับเด็กๆถึงอาชีพแอร์โฮสเตส วิธีการเดินทางโดยสารเครื่องบินอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ เนวี่ และ ณสิริ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลรอบตัว โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับกับอาชีพ DSI เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558

BACK TO TOP