โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของผิงผิง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยสอนเด็กๆทำภาพตัดต่อเกี่ยวกับบุคคลอาชีพต่างๆ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของน้องเตเต้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน โดยมาสอนเกี่ยวกับการประดิษฐ์พัดเพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลวันแม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ มะพร้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลรอบตัว โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของโต้วเหมี่ยว และโป้งแปะ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลรอบตัว โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับตัวเลข และบทบาทสมมติแม่ค้า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ ด.ช.สักะภูมิ (นะโม) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทำกิจกรรมฟองสบู่หรรษา หน่วย “อากาศ” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 คุณแม่มาโต้ – คุณแม่พรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับดอกมะลิและเด็กๆได้ปลูกต้นมะลิใส่กระถางเพื่อมอบเป็นของขวัญให้คุณแม่เนื่องในวันแม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของซัมเมอร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาทำกิจกรรม ในหน่วย “คุณแม่ที่แสนดีของฉัน” โดยสอนเด็กๆปั้นแป้งโดเป็นดอกไม้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของน้องเอซ/น้องอัฐ/น้องลิลลี่/น้องโนน่า ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “อากาศ” โดยมาทำการทดลอง “หิมะเทียม” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของน้องเอซ/น้องอัฐ/น้องลิลลี่/น้องโนน่า ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “อากาศ” โดยมาทำการทดลอง “หิมะเทียม” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของด.ช.มังกร (ทิตยาคุณาธร) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ ได้ให้เด็กๆ สำรวจ สัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมรถ และเรียนรู้อะไหล่รถยนต์บางชนิด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของซิมซิม ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทำหิมะเทียม หน่วย “ อากาศ”โดยใช้ผงโซเดียม โพลิอะคริเลต (sodium polyacrylate) เทลงภาชนะที่ต้องการแล้วค่อยๆเทน้ำใส่ ผงโซเดียมโพลิอะคริเลต (sodium polyacrylate) จะฟูขึ้น เป็นหิมะเทียม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของน้องอัฐ/น้องลิลลี่/น้องโนน่า/น้องดีซี/น้องวายุ/น้องบันนี่/น้องเจนิศ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “อากาศ” โดยมาทำการทดลอง “เป่าฟองสบู่” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของน้องอันน์ น้องข้าวปั้น น้องต้นน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วยวัสดุ โดยมาสอนเกี่ยวกับการปั้นดินจากเยื่อกระดาษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของอเล็กซ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 มาทดลองอากาศเคลื่อนที่ ทดลองการแทนที่ของอากาศ และการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หน่วย “อากาศ” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ ผิง ผิง ชั้นเตรียมอนุบาล /2 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “ครอบครัวของฉัน” โดยมาเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวและให้เด็กๆตกแต่งกรอบรูปครอบครัวของตนเองตามจินตนาการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558 ผู้ปกครองของ กลม กลม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 มาร่วมกิจกรรมในหน่วย บุคคลรอบตัว โดยมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับอาชีพทหารเรือ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

BACK TO TOP