โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ตามจินตนาการ นิว : นิวทำเป็นรูปวงกลม
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานภาพวาดด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ตามจินตนาการ เฌอแตม : หุ่นยนต์ชื่อสไปเดอร์แมน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานพิมพ์ภาพด้วยของเล่น ธารา : ดอกไม้ของธารา
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานพิมพ์ภาพจากใบไม้ พีท : Red (สีแดง)

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานพิมพ์ภาพจากใบไม้ สิงห์ : ใบไม้เป็นใบสีแดงกับสีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำ มิกซ์ : วงกลมของมิกซ์สีน้ำเงิน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำ ออร์กัส : รถของแม่กบ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำ วาริ : สิงโตที่สวนสัตว์ค่ะ

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำ พรู : พรูปั่นจักรยาน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำ บลูม : สไลด์เดอร์ที่สนามเล็ก
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานติดปะตกแต่งภาพจากวัสดุต่างๆ หย่าเอิร์น : มีต้นไม้กับไม้สีม่วง
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานติดปะตกแต่งภาพจากวัสดุต่างๆ บรูคลิน : มีไม้สีชมพู สีม่วง

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานติดปะภาพด้วยกระดาษสีต่างๆ ปัน ปัน : รูปดอกกุหลาบ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานติดปะภาพด้วยกระดาษสีต่างๆ น้ำอุ่น : ผีเสื้อ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานตกแต่งที่เก็บของจากวัสดุต่างๆ ชาร์ลี : กระปุกมีสีเขียว
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานตกแต่งที่เก็บของจากวัสดุต่างๆ เฟย เฟย : ที่ใส่ปากกาให้คุณแม่

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานตกแต่งไก่น้อยของฉันจากวัสดุต่างๆ มีโมว์ : มีโมว์ทำไก่ มีตา มีปากด้วย
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานตกแต่งไก่น้อยของฉันจากวัสดุต่างๆ เอย : เอยทำไก่ไปฝากแม่อี๊ด
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานตกแต่งไก่น้อยของฉันจากวัสดุต่างๆ เนเน่ : ไก่ตัวเล็กของเนเน่มีสีชมพู
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ โมกข์ : โมกข์ทำสไลเดอร์ โมกข์ชอบเล่น

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ น้ำใส : ชิงช้าที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

BACK TO TOP