โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานวาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ ปาล์มมี่ : ปาล์มมี่ชอบเล่นที่โหนและชิงช้า
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานวาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ เบปปุ : ชอบเล่นรถ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานกลิ้งลูกกอล์ฟ ผิง ผิง : ผิง ผิงกลิ้งสีเป็นเส้น
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานวาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ เพียงรุ้ง : ไก่สีแดง

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานกลิ้งลูกกอล์ฟ เคลลี่ : กลิ้งสีหลายสี
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานติดปะและตกแต่งตัวไก่ของเกรซ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานติดปะและตกแต่งตัวไก่ของตาต้า
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานกลิ้งสีลูกมะกรูดพูน : สีสี

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานวาดภาพตามจินตนาการ นานะ : ไก่ เอ้กอี๊เอ้กเอ้ก
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานวาดภาพตามจินตนาการ กานต์ : ปั่นจักรยาน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานวาดภาพตามจินตนาการของพิชญ์
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานติดปะรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้ววาดภาพต่อเติม แคลร์ : ระบายสีม่วง ติดกระดาษสีส้มกับสีม่วง

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานปั้นตามจินตนาการ รัน : องุ่น
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานตกแต่งตัวไก่ด้วยเศษวัสดุ พีชชี่ : ไก่ตัวใหญ่มีหาง
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานตกแต่งตัวไก่ด้วยเศษวัสดุ ลิลลี่ : ลิลลี่ทำไก่มีปากสีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558
ผลงานพิมพ์ภาพรูปวงกลมแล้ววาดภาพต่อเติม ธารา : วงกลมอยู่ที่สนามเด็กเล่น

BACK TO TOP