โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เรามาจับมือเต้นรำกันเถอะ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ ตามหาเพื่อนที่มีพยัญชนะต้นในชื่อเล่นเหมือนกัน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆนำป้ายชื่อของติดเองมาติดให้ตรงกับเพศของตนเองว่าผู้ชายหรือผู้หญิง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
ติดชื่อให้ตรงกับพยัญชนะต้นของตนเอง

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ สนใจดูแผนผังหน้าที่การทำงานของครูในโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
วันนี้เด็กๆ มาเยี่ยมชมห้องทำงานของครูแมวค่ะ/ครับ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
จับกลุ่มสีและรูปทรงที่เหมือนกัน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เล่นเกมจับคู่ภาพกับของจริง

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ คุ้นเคยกับคุณลุงอุทัย พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ เล่นเกมจับภาพกับเครื่องเล่นสนามและทดลองเล่นกับเพื่อน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆสำรวจต้นไม้ดอกไม้รอบๆโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมใหญ่-เล็ก

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ ร่วมท่องคำคล้องจอง ”สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวัน” กับครู
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ สนใจเล่นภาพตัดต่อรูปสัญลักษณ์ของโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
สังเกตตัวเลขบนของเล่น
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ สามารถร่วมเล่นของเล่นกับเพื่อนๆ ได้ดี
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะช้า-เร็ว พร้อมอุปกรณ์

BACK TO TOP