โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ถ่ายภาพร่วมกันก่อนร่วมชมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมชมการเล่นดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมชมการเล่นดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เรามาสำรวจผ้าไทยกันเถอะ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆจับสัมผัส ลูบคลำลายของผ้าไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ได้สำรวจผักและผลไม้ที่คนไทยรับประทาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจการแกะสลักผลไม้
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สังเกตดูลักษณะของผลไม้ไทย

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ได้ทดลองเดินกะลาซึ่งเป็นการละเล่นของไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สนใจเครื่องจักสานว่ามีอะไรบ้าง
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 คุณแม่กำลังอธิบายเครื่องจักสานชนิดต่างให้เด็กๆฟัง

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ลองใส่หมวกในฐานเครื่องจักสาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ลองกางร่ม
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ อร่อยกับการรับประทานไอศกรีม
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นของเล่นต่างๆ ของเด็กไทย

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เด็กๆร่วมรำไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ครูกำลังสาธิตของเล่นที่ทำด้วยไม้ให้เด็กดู

BACK TO TOP