โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำเฌอแตม : คุณแม่สีฟ้า เฌอแตมสีแดง พี่จ๋าสีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำเนเน่ : วงกลมสีแดง สีฟ้า สีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำเฟย เฟย : สีแดงผสมกับสีเหลืองได้สีส้ม
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำสิงห์ : พ่อสีฟ้า แม่สีเหลือง สิงห์สีแดง

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดตามจินตนาการด้วยสีน้ำธารา : วงกลมสีแดง สีเหลือง สีฟ้า
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานหยดสีหย่าเอิร์น : ก้อนเมฆ
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานหยดสีปัน ปัน : คุณพ่อกับคุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานติดปะกระดาษเส้นสร้างภาพออร์กัส : รูปกรอบสี่เหลี่ยม

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิตโมกข์ : บ้านของโมกข์มีพระจันทร์
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิตพรู : บ้านพรูมีต้นไม้
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิตเอย : ตัวหนอน
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดจากสีธรรมชาตินิว : สีเหลือง

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพตามจินตนาการมีโมว์ : กลางวันมีโมว์ไปโรงเรียน กลางคืนมีโมว์ก็นอน
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพตามจินตนาการชาร์ลี : กลางวันต้องปิดไฟ ตอนมืดต้องเปิดไฟให้สว่าง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานหยดสีแล้วพับกระดาษน้ำใส : ผีเสื้อสีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานหยดสีแล้วพับกระดาษมิกซ์ : แมลงปอของมิกซ์

ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากเศษวัสดุบรูคลิน : โคมไฟของบรูคลินเอาไว้ใช้ที่บ้าน
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากเศษวัสดุพีท : รถสีขาวของคุณพ่อ
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากเศษวัสดุบลูม : น้องบลูมตอนเด็กๆ มีตากลมๆ ๒ ข้าง
ผลงานเด็กหน่วย“สีและรูปทรง” 	ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากเศษวัสดุวาริ : นกฮูกตากลมโตค่ะ

BACK TO TOP