โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพรูปทรงจากประสบการณ์เดิม พูน : วงกลม
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพรูปทรงจากประสบการณ์เดิมด้วยสีน้ำ นานะ : นานะวาดเป็นวงกลม
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพต่อเติมรูปวงกลม แคลร์ : พ่อกับแม่ พี่พาทิตไปเที่ยวมี่พารากอน
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ พิชญ์: หม่าม้า

ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานติดปะรุปทรงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมและวาดภาพต่อเติม ปาล์มมี่ : บ้านของปาล์มมี่หลังใหญ่
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์ตามจินตนาการจากเศษวัสดุ เคลลี่ : เคลลี่ประดิษฐ์เครื่องบินจากกล่องสี่เหลี่ยม
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพรูปทรงตามจินตนาการ เกรซ : คุณแม่ พ่อ น้องเกรซเล่นอยู่ที่บ้าน
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานติดปะรูปทรงขนาดต่างๆตามจินตนาการ ผิง ผิง : ผิงทำรูปสัตว์ตัวผึ้ง

ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพต่อเติมจากรูปทรงวงกลม ลิลลี่ : ปาป๊ากับลิลลี่กับหม่าม้ากินข้าวที่ร้านอาหาร
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ เบปปุ : บ้านของเบปปุ
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ ธารา : ธารากับแม่อยู่บ้าน
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพตามจินตนาการ เพียงรุ้ง : คนเล่นลูกโป่ง

ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์ตามจินตนาการจากเศษวัสดุ รัน : รถ
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์ตามจินตนาการจากเศษวัสดุ กานต์ : ที่ใส่ของ
ผลงานของนักเรียนหน่วยสีและรูปทรง ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์ตามจินตนาการจากเศษวัสดุ พีชชี่ : ดอกไม้

BACK TO TOP