โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ อาสาออกมาร่วมท่องคำคล้องจอง “สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวัน”
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เคลื่อนไหวไปกับกระดาษสีต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมเล่นเกมวางไม้ไอติมสีต่างๆ ตามภาพ
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับคู่สีที่เหมือนกัน

หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมการศึกษา “Fish Colors”กับเพื่อนๆ
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 จับคู่สีเหมือนกัน
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติขี่จักรยานกับสัญญาณไฟจราจร
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันจำลองไฟจราจร

หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับคู่สีที่เหมือนกัน
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นโยนถุงทรายบนรูปทรงต่างๆ กับเพื่อนในสนาม
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดภาพตามจินตนาการ โดยใช้สีจากพืชผักต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดภาพจากวัสดุธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมวางสิ่งของต่างๆ ที่สำรวจพบในห้องเรียนให้ตรงตามสีทั้งเจ็ดสี
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 มาเล่นเกมโดมิโนกันเถอะ
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมคลำสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆ ในกล่องปริศนา
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมแยกประเภทอุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปทรง

หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมร้องเพลงและชี้สีต่างๆ ประกอบเพลง Rainbow Song
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 หนูๆ หยดสีแล้วพับกระดาษค่ะ
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนดูสีต่าง
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับคู่ภาพดอกไม้ที่เหมือนกัน

หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครออกมาใส่ดอกอัญชันลงในน้ำ
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สังเกตน้ำดอกอัญชันที่ต้มแล้ว
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ลองบีบน้ำมะนาวลงในน้ำดอกอัญชันแล้วสังเกตดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ “สีและรูปทรง”	ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆออกมาติดภาพที่ทำในเวลากลางวันและกลางคืน

BACK TO TOP