โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานพิมพ์ภาพรูปทรงวงกลมแล้ววาดภาพต่อเติม เพียงรุ้ง : ปาป๊า หม่าม้า พอฟ้า ขวัญ เพียงรุ้ง อยู่ที่บ้าน
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานสร้างภาพด้วยรูปทรงเรขาคณิต นานะ : บ้านแม่
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพครอบครัวของฉัน พิชญ์ : หม่าม้า ปาป๊า
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์จากจานกระดาษตามจินตนาการ ปาล์มมี่ : ปาล์มมี่ทำเต่า เต่ามีขา มีหัว มีหาง มีตา

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพบุคคลในครอบครัวด้วยสีเทียน แคลร์ : บ้านแคลร์มีคุณแม่ คุณพ่อ พี่พาทิศ แคลร์
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานหยดสีบนกระดาษทิชชู่ รัน : น้องรันหยดสี
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานสร้างภาพด้วยเชือกแบบต่างๆ ตาต้า : แม่วิกับตาต้า
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานสร้างภาพด้วยเชือกแบบต่างๆ กานต์ : วาดรูปของแม่

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์กระปุกออมสิน พีชชี่ : ทำกระปุกออมสินจากแก้ว
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันขนาดต่างๆ เบปปุ : รถของเบปปุกับปาป๊า
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานติดปะรูปภาพคนแล้ววาดภาพต่อเติม ลิลลี่ : ปาป๊า หม่าม้า ลิลลี่ ป้าจันอยู่ที่บ้านเล่นของเล่นกัน
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพตามจินตนาการ เกรซ : คุณพ่อ คุณแม่ น้องเกรซ พี่เรกิ

ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ ธารา : ธาราทำพี่ธีกับธารา ระบายสีด้วย
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยสำลีพันก้านตามจินตนาการ ผิง ผิง : ผิงดูดนตรีไทย
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน พูน : พูนติดๆไม้กวาด
ผลงานเด็กหน่วย“ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เคลลี่ : เคลลี่ทำที่ปัดฝุ่นติดขนไก่ด้วย

BACK TO TOP