โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่าเรื่องครอบครัวโดยมีภาพประกอบให้เพื่อนๆ ได้ดูด้วยค่ะ
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครออกมาติดพยัญชนะที่เหมือนกัน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ อาสาออกมาจับคู่คำที่เหมือนกันให้เพื่อนๆ ดู
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 นับจำนวนบุคคลในครอบครัว แล้วติดตัวเลขบอกจำนวนกันเถอะ

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ออกมานับจำนวนบุคคลในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ติดตัวเลขให้ตรงจำนวนบุคคลในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วันนี้มีภาพครอบครัวมาให้เพื่อนๆ ได้ดูด้วยค่ะ
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการทำความสะอาด

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมแสดงหุ่นกระบอกเรื่อง “เด็กหญิงผมทองกับหมีสามตัว”
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สาธิตการใช้ไม้กวาด กวาดห้องเรียน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เรามาช่วยกันวางตัวพยัญชนะ พ ฟ ฬ ที่เหมือนกับตัวที่อยู่ด้านหน้า
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครออกมาแต่งตัวให้เพื่อน

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติจัดงานเลี้ยง
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติเสิร์ฟน้ำแขกมาเยี่ยมบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการล้างจานกับเพื่อนๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ อาสาออกมาสาธิตการทำความสะอาดบ้านพร้อมอุปกรณ์จริง

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติการทำความสะอาดห้องเรียน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ทดลองรดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ครูสาธิตการตัดเค้กแบ่งครึ่ง แบ่งสี่ส่วน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การช่วยเหลืองานบ้าน จำนวน 3 เหตุการณ์

หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับคู่ความสัมพันธ์ของใช้ต่างๆ ที่ใช้คู่กัน
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 แยกประเภทของใช้ของผู้ชาย/ผู้หญิง
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆล้างมือแล้วช่วยกันปิดน้ำเพื่อประหยัดน้ำ
หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวของฉัน”    ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ตั้งใจประดิษฐ์ที่ปัดฝุ่น

BACK TO TOP