โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ฝึกการเดินมาจุดรวมพลที่บ้านคุณครูไก่
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ยืนเป็นแถวที่จุดรวมพลคือบ้านของคุณครูไก่
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 รับฟังวิทยากรแนะนำเครื่องแต่งกายของนักดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วิทยากรกำลังบอกเล่าถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆตั้งใจฟังเจ้าหน้าดับเพลิงอธิบาย
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครออกมาสาธิตการใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อเกิดเพลิงไหม้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สาธิตการคลาน เมื่อเกิดเพลิงไหม้
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆดูสาธิตการใช้ชุดเพื่อไปดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ลองจับสัมผัสอุปกรณ์ดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ได้ทดลองเล่นบทบาทสมมติการฉีดน้ำดับเพลิงด้วย
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ทดลองฉีดน้ำดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจร่วมทดลองขึ้นกระเช้ารถดับเพลิง

BACK TO TOP