โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 มีโมว์เล่าเรื่องคุณแม่พร้อมชี้ภาพประกอบให้เพื่อนๆ ดูด้วย
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 หนูนำภาพกิจกรรมที่หนูชอบทำกับคุณแม่มาให้เพื่อนๆ ดูค่ะ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สังเกตต้นมะลิ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 นำภาพคุณแม่มาเล่าให้เพื่อนฟัง

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติการเลี้ยงและดูแลลูก
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจต้นมะลิและบันทึกด้วยการวาดภาพ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ลองดมกลิ่นดอกมะลิและบอกความรู้สึก
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 จับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจกิจกรรมระบายสีภาพพระราชินี
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจร่วมฟังเรื่องคุณแม่ของครูน้ำ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ติดปะรูปพระราชินีแล้ววาดต่อเติม
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ครูนำภาพคุณแม่อริยาบถต่างๆมาให้เด็กๆดู

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 หาเลข 12 แล้ววงกลม
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจการนำวัสดุต่างๆ มาตกแต่งกรอบรูปพระราชินี
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ตั้งใจร้อยสร้อยคอให้คุณแม่
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์ของขวัญให้คุณแม่

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ตั้งใจทำการ์ดให้คุณแม่
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ วาดภาพคุณแม่ของฉันโดยใช้สีน้ำกับพู่กัน
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการนำการ์ดไปมอบให้คุณแม่
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานประประดิษฐ์ของขวัญให้คุณแม่ พิชญ์ : ทำกรอบรูป

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานประประดิษฐ์ของขวัญให้คุณแม่ นานะ : ทำสร้อยคอ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดภาพดอกมะลิโดยดูของจริง เอย : ดอกมะลิในวันแม่ค่ะ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์และตกแต่งของที่ระลึกให้คุณแม่ บลูม : บลูมทำกระเป๋าให้คุณแม่ถือ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์และตกแต่งของที่ระลึกให้คุณแม่ โมกข์ : โมกข์ทำสร้อยคอให้คุณแม่เพราะคุณแม่ชอบใส่

BACK TO TOP