โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจกระทงแบบต่างๆ
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมรำวงในวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ แต่งชุดไทยมาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงที่โรงเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ทดลองนำกระทงของตนเองไปลอยในสระน้ำจำลอง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กลองนำกระทงมาลอย

BACK TO TOP