โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจกระทงแบบต่างๆ
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมรำวงในวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ แต่งชุดไทยมาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงที่โรงเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ทดลองนำกระทงของตนเองไปลอยในสระน้ำจำลอง
กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กลองนำกระทงมาลอย

BACK TO TOP