โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งส่วนประกอบของใบหน้า กานต์ : หน้าของกานต์มีผมสีดำ มีตา มีปาก ปากเอาไว้กินข้าว
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งส่วนประกอบของใบหน้า ผิง ผิง : หน้าผิง ผิง มีผมสั้น มีตา มีปาก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์คนจากเศษวัสดุของแคลร์
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งส่วนประกอบของใบหน้าของพูน

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพด้วยนิ้วมือของพิญช์
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพด้วยนิ้วมือ นานะ : หน้านานะ มีตา
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพตัวฉันจากประสบการณ์เดิม ตาต้า : ต้า
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์คนจากเศษวัสดุ เกรซ : คนมีตา มีแขน มีขา

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์คนจากเศษวัสดุ พีชชี่ : หน้าของพีชชี่ มีตา มีปาก ผมของพีชชี่ยาว
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์คนจากเศษวัสดุ เคลลี่ : หน้าของหนูมีตา มีปาก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งหุ่นคนตามจินตนาการของรัน
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งหุ่นคนตามจินตนาการของเบปปุ

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งหุ่นคนตามจินตนาการของเพียงรุ้ง
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งหุ่นคนตามจินตนาการของปาล์มมี่
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพด้วยนิ้วมือ ธารา : หน้าธารา มีปาก มีตา มีจมูก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานติดปะรูปคนแล้ววาดภาพต่อเติม ลิลลี่ : คนผู้หญิงสวย

BACK TO TOP