โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครออกมาเป็นแบบให้ครูลากเส้นโครงร่างตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ออกมาชี้ส่วนต่างๆของร่างกายตามครูบอก
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมฟังนิทานกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มใหญ่
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ติดคำให้ตรงกับรูปภาพ

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 จับมือกับเพื่อนแล้วสำรวจส่วนต่างๆ ของร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ดูมือของเด็กๆกับมือของตุ๊กตาว่าเป็นอย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจใบหน้าตนเองโดยการส่องกระจกเงาแล้วบันทึกด้วยการวาดภาพ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสะท้อนจากการมองกระจกด้วยสีเทียน

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ออกมาสาธิตการแปรงฟัน
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ อาสาสมัครออกมาสาธิตการแปรงฟันให้เพื่อนๆ ดู
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ทำท่าทางตามโครงร่างของเพื่อนๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครออกมาทำอารมณ์ตามภาพ

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่าเรื่องราวของตนเองในวัยทารกและวัยเด็กปัจจุบันให้เพื่อนๆ ฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ฟังนิทานเกี่ยวกับโรคหวัด และอาสาออกมาสาธิตการใส่หน้ากากอนามัยให้เพื่อนๆ ดู
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติกับเครื่องมือแพทย์
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครมาเป็นคุณหมอตรวจคนไข้

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติเลี้ยงน้อง
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ครูนำภาพสะอาดกับผ้าสกปรกมาให้เด็กๆสังเกต
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ทดลองซักผ้า
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เลือกล้างมือด้วยน้ำอุ่นและน้ำเย็นบอกความรู้สึก

หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายโดยทำท่าทางตามภาพโยคะอย่างง่ายๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจกับกิจกรรมฟังเสียงสัตว์ต่างๆ กันมากเลย
หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ติดปะภาพอวัยวะต่างๆ บนจานกระดาษ

BACK TO TOP