โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจฟังเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของพระราชินี
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สำรวจเครื่องปั้นดินเผา
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังตั้งใจฟังครูเล่าถึงครอบครัวพระราชินี
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆจับ สังเกตและทดลองใส่หมวกในฐานจักสาน

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ทดลองเล่นบทบาทสมมติการปล่อยเต่าทะเล
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ฐานเครื่องจักสานเด็กๆ สนใจกันมาก
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ฟังครูเล่าถึงโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนครอบครัวพระราชินี

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังเล่นเกมหาไข่เต่า
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สำรวจดอกมะลิและสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะต่างๆ
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 จับคู่ดอกมะลิที่เหมือนกัน
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมชม "นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ"

BACK TO TOP