โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกเช้าเด็กๆบริหารกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือโดยการบีบ นวด คลึง กด แป้งโดว์ ฯลฯ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูมากำลังให้คำแนะนำเด็กๆในการทำประติมากรรมนูนต่ำโดยการปั้นอิสระ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรมนูนต่ำโดยการปั้นอิสระ โบอิ้ง : น้ำพุอยู่หน้าบ้านอากง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรมนูนต่ำโดยการปั้นอิสระ ปุณ : พี่ปริ๊นเซสผมยาวยืนอยู่ที่บ้าน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรมนูนต่ำโดยการปั้นอิสระ ไม้ : มีต้นไม้อยู่ใกล้สระน้ำ ปลาว่ายอยู่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรมนูนต่ำโดยการกดลาย สิงห์ : มีผีเสื้อ 2 ตัว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรมนูนต่ำโดยการกดลาย เซ็น : ของเซ็นมีไดโนเสาร์ ผีเสื้อ หอยทาก หัวใจ ดาว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูมาให้คำแนะนำเด็กๆถึงขั้นตอนการกิจกรรม “ปั้นคนจากดินน้ำมัน”

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจนำดินน้ำมันมาติดตกแต่งบนรูปร่างคนให้เป็นรายละเอียดของเสื้อผ้า หน้าตา ใบหน้า ตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ปั้นคนจากดินน้ำมัน” บุญ : คุณแม่ผมยาว ใส่เสื้อมีกระดุม มีปาก มีจมูก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ปั้นคนจากดินน้ำมัน” นริดา : เอลซ่าใส่กระโปรงสีเขียว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ใบหน้า”โดยนำดินน้ำมัน ต่อเติมเป็นผม ตา จมูก ปาก ฯลฯ ตามจินตนาการของตนเอง นานะ : แม่ผมยาว มีปากกับจมูก

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ใบหน้า”โดยนำดินน้ำมัน ต่อเติมเป็นผม ตา จมูก ปาก ฯลฯ ตามจินตนาการของตนเอง มาโต้ : มาโต้มีปาก ในปากมีฟัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเรียนรู้ขั้นตอนในการทำแป้งโดว์และลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆและครูมากำลังช่วยกันทำแป้งโดว์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ร่วมกิจกรรม “มือแปลงร่าง” โดยการนำแป้งโดว์ มาทำให้เป็นแผ่นแบน ใช้ฝ่ามือของตนเองมาวางทาบเป็นแบบแล้วใช้ไม้จิ้มฟันมาวาดตามฝ่ามือ แล้วใช้สีน้ำทาทับให้สวยงาม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นำแป้งโดว์มาปั้นตกแต่งให้เป็นรูปร่างต่างๆประกอบตามจินตนาการ่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “มือแปลงร่าง” เน็น : เน็นดูรถขยะ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ แป้งโดว์โดยใช้แม่พิมพ์กด”
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ แป้งโดว์โดยใช้แม่พิมพ์กด”

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ปั้นดินน้ำมันเป็นเรื่องราว” มินนี่ : งูอยู่ในกรงมีดอกไม้อยู่ที่สวนสัตว์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ปั้นดินน้ำมันเป็นเรื่องราว” มอนิก้า : เจ้าหญิงกำลังเดินไปร้านหัวใจไปซื้อของเล่น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกิจกรรม “ปั้นดินน้ำมันเป็นเรื่องราว” เฟรชชี่ : ปั้นตัวเฟรชชี่

BACK TO TOP