โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ครูมากำลังอธิบายให้เด็กๆฟังถึงการม้วน หรือขดกระดาษแล้วนำมาสร้างเป็นภาพตามจินตนาการ
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการนำกระดาษมาม้วน ขดเป็นภาพตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการม้วน ขดกระดาษเป็นภาพตามจินตนาการ สิงห์ : รถคุณพ่อ
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการม้วน ขดกระดาษเป็นภาพจินตนาการ น้ำหอม : คนกระโดดห่วง

กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการม้วน ขดกระดาษเป็นภาพจินตนาการ บุญ : มดเดินไปหาอาหารกิน
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 สนใจสังเกตครูมาใช้ตะแกรงร่อนเยื่อกระดาษ เพื่อนำมาทำเป็นกระดาษสา
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 นำวัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่งกระดาษสาของตนเอง
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการนำวัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่ง

กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 กำลังสนใจทำประติมากรรมโครงสร้างจากกระดาษแข็งสีน้ำตาล
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 นำรูปทรงกลมมาประกอบเป็นประติมากรรมโครงสร้างตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำประติมากรรมโครงสร้างจากกระดาษแข็งสีน้ำตาล ณสิริ : หนูตัวใหญ่
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำประติมากรรมโครงสร้างจากกระดาษแข็งสีน้ำตาล ไรเดอร์ : หมาป่า

กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำประติมากรรมโครงสร้างจากกระดาษแข็งสีน้ำตาล ไม้ : ใบพัด
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 นำถุงกระดาษสีน้ำตาลมาออกแบบและตกแต่งตามจินตนาการ ระหว่างร่วมกิจกรรมทำประติมากรรมจากถุงกระดาษสีน้ำตาล
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประติมากรรมจากถุงกระดาษสีน้ำตาล มินนี่ : ปราสาท
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประติมากรรมจากถุงกระดาษสีน้ำตาล นริดา : ช้างตัวใหญ่มีงวง

กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประติมากรรมจากถุงกระดาษสีน้ำตาล เน็น : รถขยะคันใหญ่
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งกระดาษด้วยวัสดุธรรมชาติของปุณ
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งกระดาษด้วยวัสดุธรรมชาติของพูน
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งกระดาษด้วยวัสดุธรรมชาติของโบอิ้ง

กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรม 3 มิติ จากการม้วนกระดาษของเซ็น
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรม 3 มิติ จากการม้วนกระดาษของ มอนิก้า
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรม 3 มิติ จากการม้วนกระดาษของเฟรชชี่
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 ผลงานประติมากรรม 3 มิติ จากการม้วนกระดาษของนานะ

กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจใช้สีเทียนวาดภาพลงบนกระดาษสาเพื่อนำมาทำเป็นโคมไฟ
กิจกรรมเปิดรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ปีการศึกษา 2558 เด็กๆใช้สีน้ำทาทับบนกระดาษที่ใช้สีเทียนวาดภาพแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

BACK TO TOP