โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ดูภาพดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครูและฟังความหมายของดอกไม้ด้วย
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 วาดภาพดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูด้วยสีไม้
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 วาดภาพดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครู โดยดูจากของจริง
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 เด็กๆตั้งใจจัดพานเพื่อนำไปไหว้ครูไก่กันค่ะ

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 เรากำลังช่วยกันจัดพานไหว้ครูกันครับ
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ไหว้แบบสวยงามให้เด็กๆดู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 ตัวแทนห้องกำลังกราบพระในพิธีไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 ตัวแทนห้องนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้คุณครูไก่

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมร้องเพลงสวัสดีคุณครูให้ครูไก่ฟัง
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่ชักชวนเด็กๆ พูดคุยอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำดอกไม้มาไหว้คุณครูในห้อง
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาลปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นำดอกไม้มาไหว้ครูประจำชั้นของตนเอง

BACK TO TOP