โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์ผลไม้จากเศษวัสดุ เพียงรุ้ง : รุ้งทำส้ม สีส้ม
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์ผลไม้จากเศษวัสดุ ธารา : ธาราประดิษฐ์กล้วยสีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์ผลไม้จากเศษวัสดุ กานต์ : กานต์ทำต้นหอม มีใบสีเขียว
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานกลิ้งสีจากผลไม้ เบปปุ : กลิ้งๆสีเขียว

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยผักชนิดต่างๆ นานะ : แม่กับนานะ
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพจากประสบการณ์เดิม ตาต้า : เงาะสีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพผักและผลไม้โดยดูจากของจริง รัน : มะเขือเทศ
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานปั้นผักและผลไม้ด้วยดินน้ำมัน ผิง ผิง : แครอทสีส้ม หัวยาวๆ ผิง ผิงชอบ

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์กล่องเสียงจากเมล็ดพืช พูน : กล่องเสียงของพูน
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์กล่องเสียงจากเมล็ดพืช ปาล์มมี่ : ปาล์มมี่ติดกระดาษสีสวยๆ
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานติดปะกระดาษสีบนรูปผักและผลไม้ แคลร์ : แอปเปิ้ลสีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยผักและผลไม้ เคลลี่ : แอปเปิ้ลสีแดง เคลลี่ชอบ

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพผักและผลไม้ตามจินตนาการ พีชชี่ : แตงโมที่พีชชี่ชอบ
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เกรซ : แครอทสีส้ม
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานปั้นผักและผลไม้ด้วยดินน้ำมัน พิชญ์ : มะนาว
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพผลไม้ที่มีเมล็ดและไม่มีเมล็ด ลิลลี่ : ส้มมีเมล็ดเล็กๆ

BACK TO TOP