โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วันนี้นำผักต่างๆ มาให้เพื่อนๆ ดูที่โรงเรียนครับ
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สำรวจผลไม้ที่เด็กๆ พูดบอกว่ารู้จัก
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 นำผลไม้ที่ชอบจากบ้านมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วันนี้นำผลไม้ที่ชอบรับประทานมาให้เพื่อนๆ ดู และรับประทานร่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 นับผลไม้ใส่ลงในตะกร้าให้ตรงกับตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 แยกสีผักและผลไม้
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจผลไม้ และสังเกตการผ่าผลไม้ลักษณะต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ชิมรสชาติของผลไม้กันคนละเล็กน้อย และบอกรสชาติของผลไม้ด้วย

หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สังเกตผลไม้ผ่าครึ่งว่ามีอะไรข้างใน
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สังเกตผักที่นำไปทอดแล้วกับยังไม่ทอดู
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจกับการติดภาพผลไม้ประกอบคำคล้องจอง “จ้ำจี้ผลไม้”
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมการศึกษากับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มเล็กจำนวน ๓ คนได้

หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ลากเส้นจับคู่ภาพกับเงา
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสำรวจส่วนต่างๆของต้นมะเขือและต้นหอมู
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนุกกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลง“แตงโม”
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นผักกับอุปกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติการทำอาหารในมุมบ้านกับเพื่อนๆ
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติใช้เครื่องสแกนราคาผักและผลไม้
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่นภาพตัดต่อรูปผักและผลไม้ตามความสนใจ
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดรูปผักและผลไม้โดยดูจากของจริง

หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วันนี้หนูขอมาเล่าเรื่องจากสมุดสะสมภาพผักและผลไม้ที่หนูชอบ
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 บทบาทสมมติการจัดงานเลี้ยงให้สัตว์ที่กินผักและผลไม้กันครับ
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันล้างผัก
หน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อผักโดนความร้อน

BACK TO TOP