โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ พูดคุยกับคุณหมอก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นำแบบบันทึกสุขภาพให้คุณหมอดู
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 ภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ถือแบบบันทึกการตรวจสุขภาพไว้รอรับการตรวจสุขภาพค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นั่งเรียบร้อยให้คุณหมอตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความร่วมมือกับคุณหมอเป็นอย่างดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 คุณครูคอยดูแลใกล้ชิดในขณะที่หนูเข้ารับการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 วันนี้ได้รับการตรวจสุขภาพพร้อมกับเพื่อนๆ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นั่งรับการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความร่วมมือกับคุณหมอจากฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นอย่างดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นั่งรอขณะที่คุณหมอบันทึกผลการตรวจสุขภาพ

BACK TO TOP