โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร้องเพลง"แปรงฟัน" พร้อมกับสาธิตการแปรงฟันให้เพื่อนๆดู
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เดินแถวเพื่อรอตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ อารมณ์ดีทุกคนกับกิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคลินิกแล้วค่ะ/ครับ

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆยืนต่อแถวเพื่อรอรับการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟันครับ/ค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เจ้าหน้าที่ชวนเด็กพูดคุยสร้างความคุ้นเคยก่อนการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คุณหมอชวนหนูพูดคุยในขณะตรวจสุขภาพฟัน

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผมเคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคลินิกแล้วครับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งนี้เป็นการตรวจฟัน ครั้งที่ 2 ของผมครับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หลังการตรวจสุขภาพฟัน หนูๆได้เลือกลูกโป่งที่ตนเองชอบ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ขอขอบพระคุณคุณหมอและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ค่ะ/ครับ

BACK TO TOP