โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่กล่าวเปิดงานต้อนรับท่านผู้ปกครอง ชมการแสดงของนักเรียน
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 พิธีกรกล่าวเชิญท่านผู้ปกครองชมชุดการแสดงต่างๆ
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด บัลเล่ต์
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุดเทควันโด

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆที่เรียนกิจกรรมพิเศษดนตรีแสดงการร้องเพลงให้ผู้ปกครองฟัง
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 วันนี้มีการแสดงชุดอะไรบ้างครับ มีด้วยกันหลายชุดเลยครับ
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด นิดนึง
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด คนข้างบ้าน

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด คอนเสิร์ตคนจน
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 ท่านผู้ปกครองชื่นชมการแสดงของเด็กๆทุกคน

BACK TO TOP