โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับต้นผักกาดขาวและเรียนรู้รูปร่างลักษณะและการปลูก
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรได้เชิญชวนให้เด็กๆ ดูส่วนประกอบของต้นมะเขือเทศ
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบผลของมะเขือเทศดิบกับมะเขือเทศสุก
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจต้นกะเพราและสังเกตลักษณะของใบ ดอกกะเพรา

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตรูปร่างลักษณะของใบและผลของส้มจี๊ด
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตลักษณะของต้นว่านหางจระเข้
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของต้นแก้วมังกร
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับต้นกล้วยและใบกล้วย

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับรูปร่างลักษณะของต้นกล้วย
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจต้นฟ้าทะลายโจน สังเกตลักษณะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจกับต้นถั่วฝักยาว
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับต้นเตยและได้ทดลองดมใบเตย

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตรูปร่างลักษณะของใบข่า
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจลักษณะของใบชะพลู
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตลักษณะของต้นอ้อย
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตลักษณะของต้นผักบุ้งที่ยังเล็กอยู่

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจมะเขือพวงและสังเกตลักษณะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง สีอะไร
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลของทับทิม
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หลังจากทัศนศึกษาแล้วเด็กๆ ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับพืช ผักต่างๆ

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า เขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ร่วมถ่ายภาพกับวิทยากรที่สวนเกษตรดาดฟ้า

BACK TO TOP