โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เพลิดเพลินกับการฟังดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจรำไทยกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจกับอาหารไทย

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจชิมรสชาติของอาหารไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้ส่วนผสมที่นำมาทำส้มตำก่อนทดลองตำจริง
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ทดลองตำส้มตำที่ฐานอาหารไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้ขนมไทยต่างๆและทดลองชิมขนมไทยที่ตนเองสนใจ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับขนมไทยชนิดต่างๆ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเยี่ยมชมฐานขนมไทย เด็กให้ความสนใจดูการทำขนมบัวลอย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผัก - ผลไม้ไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเยี่ยมชมฐานผัก-ผลไม้ไทย สนใจนำผลไม้มาชั่งน้ำหนัก

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ทดลองนำผลไม้ไทยที่ตนเองสนใจมาทดลองชั่งที่ตาชั่งเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนัก
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจวิธีการแกะสลักผลไม้ของไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองชิมน้ำที่ทำมาจากพืชสมุนไพรของไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจของเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นขี่ม้าก้านกล้วย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจเล่นเดินกะลา ซึ่งเป็นของเล่นเด็กไทยในสมัยก่อน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของโอ่งดิน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจเยี่ยมชมฐานเครื่องจักรสาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจทดลองทำไอติมโบราณกับเพื่อน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับไอติมโบราณ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ชิมรสชาติของไอติมโบราณด้วยความอร่อย

BACK TO TOP