โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรระหว่างร่วมกิจกรรมฉันหรือเพื่อนเหมือนกันหรือไม่
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพตนเองโดยดูกระจกสังเกตส่วนประกอบของหน้าตนเองแล้ววาด
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในช่วงกิจกรรมศิลปะ สนุกกับการพิมพ์ภาพมือด้วยสีน้ำ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พิมพ์เท้า สังเกตและเปรียบเทียบเท้าของตนเองกับของเพื่อน

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกสนานกับการช่วยกันติดส่วนประกอบของใบหน้า เช่น ตา ปาก จมูก
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจและทดลองเล่นกับหุ่นคนที่ขยับแขน ขาได้
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ฟังการเต้นของหัวใจของเพื่อนด้วย stethoscope
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อภาพตัดต่อส่วนประกอบของร่างกาย

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แบ่งกลุ่มสำรวจโครงร่างและอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกต ลักษณะของขาเทียม สำหรับคนพิการทางขา
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆ ได้ทดลองทำท่าทางต่างๆ เช่น เดินขาเดียว เคลื่อนที่โดยปิดตา กันอย่างสนุกสนาน
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฝึกกิจกรรมการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการร่วมกิจกรรมCooking ในการทำแซนวิช
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัส เปรียบเทียบอุปกรณ์กีฬาและพูดคุย
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นอุปกรณ์กีฬาต่างๆที่ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเล่น
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ติดปะภาพกีฬาบนแผนผังความคิดอวัยวะที่ใช้เล่นกีฬา

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆออกมาแยกประเภทอารมณ์ต่างๆ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการทำท่าเลียนแบบหน้าโกรธ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัส เปรียบเทียบฟาง ไม้ อิฐมอญ ไม้เฌอร่า
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แบ่งกลุ่มออกมาสำรวจส่วนต่างๆของบ้านจำลอง

หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจส่วนประกอบต่างๆของโรงเรียนว่าเหมือนหรือแตกต่างกับที่บ้านอย่างไร
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทดลองวัดขนาดความกว้างของเสาในห้องเรียน
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆจับกลุ่ม 5 คนแล้วทำเป็นบ้านตามความคิดของเด็กๆ
หน่วยตัวเรา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นำโครงสร้างครอบครัวของตนเองมาเล่าให้เพื่อนฟัง

BACK TO TOP