โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 อาสาออกมาเขียนวงกลมล้อมรอบวันที่ 5 ธันวาคมในปฏิทิน
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของในหลวง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ชี้ชวนและพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวของในหลวง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ตั้งใจฟังคุณครูอธิบายลักษณะของต้นดอกพุทธรักษา

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจจับสัมผัส สังเกตลักษณะของต้นพุทธรักษา
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วาดภาพต้นพุทธรักษาโดยดูจากของจริง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะของต้นพุทธรักษา
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัส เปรียบเทียบวัสดุที่ทำจากผ้า ทำจากกระดาษ สี และขนาดของธงประจำพระองค์

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วาดภาพธงประจำพระองค์โดยดูจากของจริง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อของตนเองให้เพื่อนฟัง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์การ์ดวันพ่อด้วยความตั้งใจ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วาดภาพคุณพ่อด้วยสีไม้ตามจินตนาการ

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ทำของที่ระลึกให้คุณพ่อด้วยความตั้งใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 บทบาทสมมติเกี่ยวกับวันพ่อ
หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมกันถวายความเคารพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

BACK TO TOP