โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 วิทยากรได้อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 อาสาออกมาทดลองคลานหนีไฟโดยมีผ้าปิดจมูก
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ฟังวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึงสัญญาณการดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 วิทยากรได้อธิบายวิธีการใช้เครื่องตัดเหล็กดัด
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 วิทยากรได้อธิบายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ทดลองสวมใส่หมวกของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจฟังเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับถังดับเพลิงจำลอง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สังเกต สัมผัสถังแก๊สจำลอง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เตือนเวลาเกิดเพลิงไหม้
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจทดลองสวมใส่เครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กชั้นอ.1/1ให้ความสนใจกับการทดลองฉีดน้ำดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอ1/2 สนุกกับการทดลองเล่นฉีดน้ำดับเพลิง
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอ.1/3ทดลองใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ฝึกเดินซ้อมหนีไฟและดับเพลิงไปที่จุดรวมพล
กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ฝึกการเดินมาจุดรวมพลที่บ้านคุณครูไก่

BACK TO TOP