โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ชี้ชวนให้เด็กๆ ดูส่วนประกอบของต้นคะน้า รวมถึงขั้นตอนการปลูกและการดูแล
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยากรแนะนำต้นพริกชี้ฟ้าให้เด็กๆ ได้รู้จัก
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกตลักษณะของต้นตะลิงปลิง ที่พบเห็นระหว่างทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจกับลักษณะของต้นว่านหางจระเข้

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจกับต้นหูเสือที่วิทยากรชี้ชวนให้ดู
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยากรชี้ชวนให้เด็กๆดูส่วนประกอบของต้นพริก
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะของต้นตะไคร้หอม
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตลักษณะของต้นแก้วมังกร ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขณะที่เดินชมพืชผักเด็กๆ ได้จับ สัมผัส ลูกส้มจี๊ดด้วยความสนใจ
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชมแปลงปลูกผักบุ้งจีนและสังเกตต้นอ่อนของผักบุ้งจีน
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ตื่นเต้นที่เห็นต้นสตรอเบอร์รี่ที่กำลังออกผลสตรอว์เบอร์รี่ด้วย
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตคลองเตย	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ กำลังให้ความสนใจกับต้น ใบ ดอกของกะเพรา

BACK TO TOP