โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจอุณหภูมิในและนอกห้องเรียนและเปรียบเทียบความแตกต่างกัน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับฤดูร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับฤดูร้อน กลม กลม : อากาศร้อนไปเล่นหิมะไปกับคุณแม่
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับฤดูร้อน มินนี่ : มินนี่ไปเก็บดอกไม้กับคุณพ่อคุณแม่ แต่แสงจากพระอาทิตย์ร้อนมาก

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับฤดูร้อน เรย์ : คุณแม่กับน้องเรย์ไปเที่ยวทะเลที่พัทยาและดูปลาวาฬ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกับการปล่อยฮูลาฮูปให้วิ่งลงจากที่สูงลงมาที่ต่ำ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการนำรูปทรงต่างๆมาติดและวาดภาพต่อเติม
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงต่างๆและวาดภาพต่อเติม บุญ : บุญอยู่ที่บ้านเพราะว่าข้างนอกอากาศมันร้อน

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงต่างๆและวาดภาพต่อเติม เซ็น : คุณแม่พาเซ็นออกจากบ้านไปเที่ยวทะเล
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการวาดภาพสีน้ำเกี่ยวกับฤดูร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีน้ำเกี่ยวกับฤดูร้อนวิน : อากาศร้อนดอกไม้แห้งเหี่ยว
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นริดา : แม่ปลาวาฬกับลูกปลาวาฬว่ายน้ำเพราะอากาศร้อนมาก

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการติดปะพัดด้วยเศษวัสดุตามใจชอบ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะพัดของมัลดินี
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะพัดของไม้
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะพัดของปัถย์

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงต่างๆและวาดภาพต่อเติม ปุณ : คุณแม่กำลังเดินไปตัดผมที่ร้านตรงกลางมีหลังคาสีเขียว
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงต่างๆและวาดภาพต่อเติม โปรด : โปรดกับคุณแม่เดินเข้าบ้าน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงต่างๆและวาดภาพต่อเติม ท้องฟ้า : บ้านมี 2 หลังมีพระอาทิตย์ส่องแสงลงมา

BACK TO TOP