โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่นิยมสวมใส่ในช่วงฤดูร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆแบ่งกลุ่มกันนำผ้าที่ซักไปตากแดดเพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดสะท้อนการเรียนรู้ เนเน่ : เนเน่กำลังซักผ้ามีพระอาทิตย์ส่องลงมาทำให้ผ้าแห้ง
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการสำรวจอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในวันสงกรานต์

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสิ่งของที่ใช้ในวันสงกรานต์ วิน : มีน้ำอบอยู่ในขวด มีแป้งดินสอพอง มีแป้งเด็ก มีสรงน้ำพระ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัส ชิมรสชาติผลไม้ที่นิยมรับประทานในฤดูร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพผลไม้ที่ชอบในฤดูร้อน เซ็น : เซ็นชอบทานแตงโมกับมะม่วงเขียวเสวย
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการทำน้ำผลไม้ปั่น

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพหลังการทำน้ำผลไม้ปั่น ข้าวป้อง : คุณพ่อคุณแม่เซ็นปั่นน้ำแอปเปิ้ลให้ข้าวป้องชิม
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพหลังการทำน้ำผลไม้ปั่น เรย์ : คุณพ่อคุณแม่ของเซ็นมาปั่นน้ำผลไม้ จะมีเครื่องปั่น ที่คนน้ำผลไม้ มีแก้วด้วย
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำแว่นตาแฟนซีของไม้
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำแว่นตาแฟนซีของออโต้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการคิด ออกแบบ ตกแต่งไอศกรีมตามความสนใจ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำไอศกรีมของบุญ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำไอศกรีมของโปรด
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำไอศกรีมของท้องฟ้า

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำไอศกรีมของนาน่า
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำไอศกรีมของปัถย์

BACK TO TOP