โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการทำว่าวตามความคิดของตนเอง
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำว่าวรูปหัวใจของมินนี่
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำว่าวปักเป้าของไม้
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำว่าวงูของมัลดินี

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการนำว่าวที่ตนเองทำและไปทดลองวิ่ง
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสรุปการเรียนรู้เรื่องฉันชอบฤดูร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนรู้ โปรด : โปรดปลูกต้นไม้กับคุณพ่อที่บ้าน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนรู้ ท้องฟ้า : ท้องฟ้าเล่นว่าวที่โรงเรียนสนุกมากเลย

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนรู้ บุญ : บุญปลูกดอกไม้กับคุณพ่อที่บ้านสองคน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนรู้ วิน : อากาศร้อนฝนตกต้นไม้ดูดน้ำและวินกับแม่ก็เข้าบ้าน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสรุปการเรียนรู้ นาน่า : แสงแดดทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องชั้นชอบฤดูร้อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1+1/3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการทำถุงเพื่อเก็บงานของตนเอง

BACK TO TOP